Lehrstühle & Professuren

Lehrstühle & Professuren

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg:

Versicherungsnahe Professuren an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg:

 

Hochschule Coburg:

Versicherungsnahe Professuren an der Hochschule Coburg:

 

HS Coburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau Prof. Dr. Jutta Michel, Herr Prof. Dr. Wolfgang Weiss, Herr Prof. Dr. Mirko Kraft, Herr Prof. Dr. Wolfgang Weiler und Frau Prof. Dr. Petra Gruner der Hochschule Coburg